ciucia, teksty z grudnia 2009 roku

3 teksty z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest ciucia.

- życzę Ci, aby wszys­tkie two­je marze­nia się spełniły, al­bo niektóre z nich, po­nieważ war­to prze­cież po­marzyć ;) - 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 grudnia 2009, 18:33

nieus­tannie szu­kając w życiu szczęścia,
wpadłam w dru­gie dno samotności..
miłość mnie zaśle­piła,
żałuję tyl­ko te­go, że w moim życiu ominęło mnie tak wiele rzeczy a ja nie pot­ra­fiłam się z nich cieszyć.
te­raz siedzę w swoim po­koju i nieus­tannie szu­kam myśli, które opi­sałyby mój stan.

za­duma? smu­tek? żal? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 grudnia 2009, 20:58

nie jes­tem Aniołem ani Diabłem... co do­piero Bogiem..
jes­tem człowiekiem.. a każdy człowiek jest grzeszny..
na­wet ty..
ja,
i ci ludzie otaczający nas wokół. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 grudnia 2009, 15:40
ciucia

ręce czyste, nieczyste myśli

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciucia

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność