ciucia, teksty z lipca 2012 roku

1 tekst z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest ciucia.

"na sta­rość ro­bisz się dziw­na, 400 str. prze­lecisz wzro­kiem w je­den dzień..
"ta­ki pro­ces starze­nia, 19latki... 

myśl • 3 lipca 2012, 01:47
ciucia

ręce czyste, nieczyste myśli

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciucia

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność