ciucia, myśli

27 tekstów (myśli) – auto­rem jest ciucia.

za moim ok­nem deszcz
prze­mie­rzając życie wzdłuż i wrzesz
w moim życiu tyl­ko deszcz
czy te­go chcesz, czy nie - chcesz
każde­go ran­ka rodzisz w so­bie - nadzieje
płynące po li­nii życia - strumieniem
spa­dają moc­no, by od­bić się i wrócić
lecz nie na twoją li­nię życia
lecz ko­goś innego
do ko­goś, u ko­go marze­nia to coś miłego 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 marca 2014, 19:25

czuję agresję,
chy­ba mam wściekliznę,
boję się zro­bić rzeczy oczywiste,
to głupota...
strach przed ludzki­mi rzeczami,
no co się ze mną dzieje?
dziczeję ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 listopada 2013, 12:46

i kiedy na niego pat­rzę, wiem, że to tyl­ko jeszcze jed­no no­we doświad­cze­nie, które muszę przyjąć z ot­warty­mi ra­miona­mi, które nie tyl­ko ulep­szy moją "sztukę", ale i wyz­wo­li moją duszę, jak to kiedyś powiedział... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 czerwca 2013, 20:56

Bo wiesz, mo­je życie to pech i jak­bym miała na ty­le spójne myśli mogłabym na­pisać ob­szer­ny melodramat. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 maja 2013, 19:23

Od­ci­nam się, to praw­da. Od ludzi nic od siebie nie dających na­leży się odciąć.

żeg­nam was rodzice. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 maja 2013, 19:39

Em
Em
Em
ciem­ność w od­da­li las
zim­ny chłód
wiel­ki głód
zimno
Em
Em
Em
- Kocha­nie gdzie jesteś?
- Nie ma mnie
Em
EEem?
to był tyl­ko zły sen
a w ra­diu pla­neta ef em. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lutego 2013, 19:28

Słodycz Ka­ro - 
Mężczyz­na jak cias­tko - nie możesz się oprzeć...

Mężczyźnie ta­kiemu jak Ty...
- od­dam się dobrowolnie.
Z pew­nością sma­kujesz słodyczą...
Wyob­rażam so­bie, że jes­teś tu­taj obok mnie.
Cieszę się że jes­teś, ale real­na bliskość...
to słodycz - całego serca.
Słod­ka Czułość,
Słod­ki Dotyk,
Słod­ki Uśmiech,
Bliskość....
Pocałunek.
Chcę czuć Twoją słodycz każde­go poranka,
każde­go popołudnia,
nocy.
Błogi stan.
Kocham.
Karo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2013, 19:14

"na sta­rość ro­bisz się dziw­na, 400 str. prze­lecisz wzro­kiem w je­den dzień..
"ta­ki pro­ces starze­nia, 19latki... 

myśl • 3 lipca 2012, 01:47

z miłości ? w ciszy tak głębo­kiej... gram w so­bie, me­lodię o to­bie.

#d. 

myśl • 3 czerwca 2012, 01:26

co dzień
jest mnie ja­koś mniej.
co dzień
mo­ja dusza ja­koś kur­czy się.
co dzień
niszczysz we mnie to co spra­wia, że uśmie­cham się.

#mamo. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 marca 2012, 20:40
ciucia

ręce czyste, nieczyste myśli

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciucia

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność